En vannfôret fremtid?

Bruk av luft har i lang tid vært den mest utbredte måten å transportere fiskefôr til merdene på. Vannfôring kan av mange grunner være et interessant alternativ:  Luseproblematikk, økt fokus på miljø og høye energipriser samt mindre knus. En god vannfôringsløsning gir blant annet mulighet til å fôre under lusebeltet, spare strøm og redusere utslipp av mikroplast fra fôrslangene. I tillegg gir vannfôring en støyreduksjon og det forventes også mindre fôrknus og støv.

Lang erfaring
Utstyrsleverandøren Fluctus har ansatte med erfaring innen utvikling og leveranse av fôringsanlegg, helt siden 1980-tallet – og har levert totalt mer enn 1.000 fôringsprosjekter. En som har vært med på denne reisen helt siden starten er Rolf Hatlevik, fôringsnestor i Fluctus. Sammen med Raymond Horne og Trond Vassnes har han de siste årene jobbet med å utvikle Fluctus sin vannfôringsløsning.

Med god hjelp fra det Bergensbaserte selskapet Monmic har Fluctus klar en løsning som inneholder en spesialutviklet vannsluse og mulighet for å bruke en tilhørende nyutviklet og unik fordelingsventil.

Den minst kompliserte
I tillegg til å være kostnadseffektiv er løsningen ifølge Fluctus den minst kompliserte på markedet pr. i dag.

-Vi har jobbet mye med å gjøre løsningen så enkel og brukervennlig som mulig. Vår løsning har få komponenter, hvilket reduserer feilkilder og behovet for service. I tillegg gjør det løsningen vår godt egnet til ettermontering, så for de som har luftfôring pr. i dag og ønsker å bytte til vannfôring håndterer vi dette uten store utskiftninger, sier Rolf Hatlevik.

I vann – og på land
Løsningen er utviklet til fôring både på vann og på land.
-Vi opplever stor interesse både fra oppdrettere med sjøanlegg og med landanlegg. På landanlegg er støyreduksjonen man oppnår ved bruk av vannfôring ekstra viktig, fortsetter Hatlevik.

Fluctus har allerede inngått sine første ordrer for levering av vannfôringsanlegg og ser for seg god aktivitet innenfor dette segmentet fremover. Men Hatlevik regner ikke med luftfôring skal fases ut.

Side ved side
-Vi tror luftdrevet og vanndrevet fôring vil leve side ved side fremover. Først nå har kvaliteten på vannfôring nådd et nivå som gjør det til et godt alternativ i en del tilfeller. Vi gleder oss til dialog med kundene for sammen å finne den beste løsningen på behovet til hver enkelt kunde og lokalitet,avslutter Hatlevik.

Luft- og vannbåren fôring. Slik gjør vi det:

rolf hatlevik

Rolf Hatlevik

Prosjektansvarlig

Send e-post

+47 400 91 061

35 års erfaring innen havbruksnæringen med fokus på foringsteknologi. Stor erfaring og kompetanse også innen avlusning, døfiskbehandling og overvåkingssystemer.

Aktuelt fra Fluctus

arrow_forwardSe alle

Flcutus på HavExpo

HavExpo: Vi er klare!

Selger fôrflåter som aldri før

Meny