Aqua Nor

Vi sees i Trondheim 24 - 27 August 2021.

Fluctus vil være til stede på stand F-573 på Aqua Nor hvor besøkende blant annet vil kunne lære mer om en ny løsning for landstrøm-tilkobling som selskapet har utviklet sammen med BKK Enotek og Firda Seafood.

Landtilkoblingsløsning for alle typer fôrflåter

Landtilkoblingsløsningen som er utviklet gjør det mulig å koble sjøkabelen til et avtagbart skap på dekk slik at fra-/tilkobling kan utføres raskere, tryggere og enklere uten at man trenger løse fra selve sjøkabelen. Teknisk leder i Fluctus, Alf Helge Møgster, er hovedarkitekten bak løsningen – som nylig er installert på seks av Firda sine flåter.

 


Sjøkabel tilkobles et avtagbart skap på dekk.

Vannsluse og fordelingsventil

Fluctus har videre utviklet en vannsluse og fordelingsventil som skal gjøre vannfôring billigere og enklere. Slusen og ventilen er produsert av Bergen-selskapet Monmic.


Fluctus har utviklet en vannsluse og fordelingsventil som skal gjøre vannfôring billigere og enklere.

Motorisert fôrspreder

Selskapet jobber med utvikling av en motorisert spreder som lar brukeren styre hvor i merden man skal fôre. Målet er å lage den smarteste og billigste motoriserte sprederen, men det er litt usikkert om dette produktet blir klart til Aqua Nor.


Ny produktvideo

Her er vår nye produktvideo. Vi har gleden av å presentere filmen på Aqua Nor!