Andre produkter

Vi har kompetanse og erfaring innenfor utvikling og levering av de fleste typer utstyr til oppdrettsnæringen. Ta kontakt med oss og vi skal sammen finne de beste løsningene, teknologisk og økonomisk.

Siloer

Fôrsiloer til settefisk og matfisk, både standard og spesialtilpassede. Bygget i aluminium.

 

Flåtekontroll

Styring og overvåkning av flåter og settefiskanlegg.

 

Ensileringssystemer

Kverntank og ensileringskvern, samt styring av disse.

 

Kamera

Alle typer overflatekamera og styring til disse. Vi kan også levere styring til undervannskamera.