Levert: Vannfôring til Bjørøya

Fluctus har levert det som kan være den første ombyggingen til vannfôring i Norge. Dette skjedde på en betongflåte hos Bjørøya Fiskeoppdrett.

Tett og godt samarbeid
Et tett og godt samarbeid om prosjektet har vært viktig for begge parter, og sikret en best mulig prosjektgjennomføring og rask igangsettelse.

Økende antall installasjoner
Vi ser et økende antall installasjoner av Fluctus vannfôring, kanskje markedets minst kompliserte vannfôringsanlegg. Leveransene våre har fokus på driftssikkerhet – og alltid tilgjengelig servicepersonell.

Transport av fôr med vann har blitt stadig mer aktuelt som følge av luseproblematikken, økt fokus på miljø og høye energipriser. En god vannfôringsløsning gir blant annet mulighet til å fôre under lusebeltet, spare strøm og redusere utslipp av mikroplast fra fôrslangene. I tillegg gir vannfôring en støyreduksjon og det forventes også mindre fôrknus og støv.


En vannfôret fremtid?
Bruk av luft har i lang tid vært den mest utbredte måten å transportere fiskefôr til merdene på. Vannfôring kan av mange grunner være et interessant alternativ:  Luseproblematikk, økt fokus på miljø og høye energipriser samt mindre knus. En god vannfôringsløsning gir blant annet mulighet til å fôre under lusebeltet, spare strøm og redusere utslipp av mikroplast fra fôrslangene. I tillegg gir vannfôring en støyreduksjon og det forventes også mindre fôrknus og støv.


Lang erfaring
Utstyrsleverandøren Fluctus har ansatte med erfaring innen utvikling og leveranse av fôringsanlegg, helt siden 1980-tallet – og har levert totalt mer enn 1.000 fôringsprosjekter. En som har vært med på denne reisen helt siden starten er Rolf Hatlevik, fôringsnestor i Fluctus. Sammen med Raymond Horne og Trond Vassnes har han de siste årene jobbet med å utvikle Fluctus sin vannfôringsløsning.

Med god hjelp fra det Bergensbaserte selskapet Monmic har Fluctus klar løsningen som inneholder en spesialutviklet vannsluse og mulighet for å bruke en tilhørende nyutviklet og unik fordelingsventil.

Flere anlegg er levert kunde og er i døgnkontinuerlig drift.

Anlegg levert Bjørøya

Den minst kompliserte
I tillegg til å være kostnadseffektiv er løsningen ifølge Fluctus den minst kompliserte på markedet i dag.

-Vi har jobbet mye med å gjøre løsningen så enkel og brukervennlig som mulig. Vår løsning har få komponenter, hvilket reduserer feilkilder og behovet for service. I tillegg gjør det løsningen vår godt egnet til ettermontering, så for dem som har luftfôring i dag og ønsker å bytte til vannfôring håndterer vi dette uten store utskiftninger, sier Rolf Hatlevik.

Delivered: Waterborne feeding to Bjørøya
Levert: Vannfôring til Bjørøya


Vannfôring for åpne eller lukkede anlegg, smolt eller matfisk
Løsningen er utviklet til fôring både på vann og på land.
-Vi opplever stor interesse både fra oppdrettere med sjøanlegg og med landanlegg. På landanlegg er støyreduksjonen man oppnår ved bruk av vannfôring ekstra viktig, fortsetter Hatlevik.

Fluctus har levert en rekke vannfôringsanlegg, med flere under bygging –  og ser for seg god aktivitet innenfor dette segmentet fremover. Men Hatlevik regner ikke med luftfôring skal fases ut.

Vi leverer både 50mm anlegg (til smolt) og 75/90 mm.

Spreder (Bjørøya)

Fornøyde kunder
Utstyrsleverandøren Fluctus leverte sommeren 2022 to vannfôringsanlegg til torskeoppdretteren Norcod, nå nylig til Bjørøya – og jobber med en rekke nye leveranser.

Rolf Hatlevik, fôringsnestor i Fluctus, sier anleggene som er levert til Norcod fungerer akkurat som planlagt. «Vi har jobbet mye med å gjøre løsningen så enkel og brukervennlig som mulig, både med en spesiell vannsluse og en tilhørende fordelingsventil med 3 uttak. Vi mener dette er markedets minst kompliserte vannfôringssystem. Det er kjekt å se at de leveransene vi har gjort fungerer som planlagt og at kunde er fornøyd», sier Hatlevik.

Hima Seafood valgte vannfôring fra Fluctus >>

Forenklet installasjon og service
«Vi kan samle vannslusen og pumpesystemet i èn enhet, noe som forenkler installasjon og service ytterligere. Samtidig har løsningen generelt sett få komponenter hvilket reduserer feilkilder. Løsningen vår er godt egnet til ettermontering Det vil si at for dem som har luftfôring pr. i dag og ønsker å bytte til vannfôring, håndterer vi dette uten store utskiftninger og fôringskapasiteten er minst like stor» avslutter Rolf Hatlevik.

Side ved side
-Vi tror luftdrevet og vanndrevet fôring vil leve side ved side fremover. Først nå har kvaliteten på vannfôring nådd et nivå som gjør det til et godt alternativ i mange tilfeller. Vi gleder oss til dialog med kundene for sammen å finne den beste løsningen på behovet til hver enkelt kunde og lokalitet,avslutter Hatlevik.

Luft- eller vannbåren fôring. Slik gjør vi det:

knut bjarte otterlei

Knut Bjarte Otterlei

Salgsansvarlig

Send e-post

+47 400 99 294

Utdannet ved Fiskeriteknisk Høgskole i Ålesund. Flere års erfaring innenfor matfisk- og smoltproduksjon samt 7 år som salgsleder region Midt-Norge hos leverandør til oppdrettsnæringen.

Aktuelt fra Fluctus

arrow_forwardSe alle

Fluctus og MP Teknik

Partnere

Fluctus satser på Færøyene

Fluctus søkere teknikere

Stillinger

Vil du jobbe med oss? Vi søkere teknikere

Meny