KOMPETANSE OG KVALITET

Fluctus har menneskene du vil samarbeide med om utstyr og service til oppdrettsnæringen. Våre ansatte har høy kompetanse og lang erfaring innenfor sine fagfelt, og har gjennom tiår stått for utvikling, produksjon, installasjon og service av produkter til havbruksnæringen. Service er vår «religion» og våre kunder skal være sikret kvalitet i forhold til løsninger/design, gjennomføring av prosjekter og oppfølging/service i etterkant.

service@fluctus.no | 94791058 | 40091086

Hva får du ved å velge Fluctus?

Kundetilpasning

Våre kunder skal være sikker på at vi gjør det som står i vår makt for å hjelpe når behovet oppstår. Tilgjengelighet, kompetanse og en fantastisk serviceinnstilling hos våre serviceteknikere skal gi våre kunder de laveste driftskostnadene over tid. Og hos oss er service over telefon gratis.

Hundrevis av år med erfaring

Våre ansatte har i snitt over 15 års erfaring innenfor sine fagfelt. Denne erfaringen er til nytte for våre kunder i dialogen rundt løsninger og i prosjektgjennomføringen.

Samarbeid med sluttbrukere

Våre kunder kjenner sine egne behov aller best. Med kompetansen og erfaringen til våre ansatte skal vi sammen fortsette å utvikle gode løsninger for denne fantastiske næringen!

Teknikere med multikompetanse

Våre teknikere har med sin lange erfaring kompetanse på mange typer arbeid og tar gjerne dialogen om de fleste typer problemstillinger. Som kunde trenger du derfor ikke forholde deg til så mange forskjellige personer.

Lokale underleverandører

Fluctus ønsker i så stor grad som mulig å benytte norske underleverandører fremfor å ha produksjon f. eks. i Asia slik en del andre leverandører har. I en bransje hvor driftssikkerhet er av enorm økonomisk betydning, er nærhet til reservedeler og service essensielt. Det er vår oppfatning at det er viktig for havbruksnæringen og samfunnet som helhet å beholde lokal erfaring og kompetanse som den marine industrien har bygget opp over tiår.

Korte, markedsnære beslutningsprosesser

Fluctus er et selskap som er startet og eid av de ansatte. Dette gir trygghet til våre kunder i forhold til nærhet og relasjoner. Det betyr også at vi ikke har noen investorer med egne agendaer som kan påvirke/forsinke beslutningsprosesser. Fluctus har heller ikke noe sentralbord, hos oss kommer du i direkte kontakt med de som kan hjelpe deg.