Fôringsanlegg
– sjø og land

Fôringsanlegg sjø

Vi har utviklet nye systemer fra grunnen av – med fokus på de nye behovene i havbruksnæringen. Og vi har lagt store ressurser inn i utformingen av brukergrensesnittet. I Fluctus sitt fôringssystem finnes det meste av informasjonen allerede på startsiden. Dette gir operatørene en unik oversikt og tilpasningsmulighet for alle kritiske parametere.

Gjennom bruk av de siste programmerings- plattformer og skalerbare komponenter, håndterer våre systemer de utfordringer som moderne havbruk stiller i form av kapasiteter på antall linjer og parallelle systemer. Fremtidige oppgraderinger kan også foretas uten omfattende utskifting av komponenter.

På hardwaresiden er vi opptatt av å bruke i hovedsak norske underleverandører. Dette sikrer oss kvalitet og nærhet til reservedeler og spesialkompetanse. Vi er opptatt av å støtte opp under lokal erfaring og den kompetansen den marine industrien har bygget opp over tiår.

Fôringsanlegg land

Vi leverer et økende antall fôringsanlegg til landbaserte anlegg. Hovedsaklig til settefisk og postsmoltanlegg, og i økende grad også til matfiskanlegg og til andre arter enn laks og ørret.

Fokus

  • Oversiktlighet
  • Funksjonalitet
  • Brukervennlighet
  • Intuitivt
  • Skalerbart

Bakgrunn

Våre ansatte har gjennom mer enn tredve år deltatt i utviklingen av fôringsteknologi til havbruksnæringen. Til sammen har vi mer enn 200 års fartstid i næringen og vi er stolte av å ha vært med på utviklingen til det vi nå ser er en av de viktigste næringene i landet og hvis betydning ser ut til å kunne bli enda større i årene fremover.

Vi har alltid forsøkt å fokusere på robuste løsninger og gjennom tett samarbeid med våre kunder og sluttbrukere tror vi at vi har bidratt med produkter som har vært viktige utviklingstrinn for denne fantastiske næringen.

Kontakt fôringsanlegg

Rolf Hatlevik

Rolf Hatlevik

Produktansvarlig
M: rolf.hatlevik@fluctus.no
T: 400 91 061

Runar Hatlevik

Runar Hatlevik

Knut Bjarte Otterlei

Knut Bjarte Otterlei

Salgsansvarlig Sør/Midt
M: kbo@fluctus.no
T: 400 99 294