Produkter

Fluctus har bygget sitt produktspekter med fokus på kvalitet og brukervennlighet. Vi bidrar med erfaring og kompetanse i dialog med våre kunder, både når det gjelder kundetilpasning innenfor dagens produktområder og utvikling av nye produkter til næringen

Fôringsanlegg
– sjø og land

Fôringsanlegg sjø

Vi har utviklet nye systemer fra grunnen av – med fokus på de nye behovene i havbruksnæringen. Og vi har lagt store ressurser inn i utformingen av brukergrensesnittet. I Fluctus sitt fôringssystem finnes det meste av informasjonen allerede på startsiden. Dette gir operatørene en unik oversikt og tilpasningsmulighet for alle kritiske parametere.


Forflåter

Gjennom snart tredve år har våre ansatte vært med på design og produksjon av mer enn to hundre fôrflåter til havbruksnæringen. I tillegg har vi fått inn ny kompetanse på tegnings- og designsiden som også har omfattende erfaring fra prosjekter både på båt og med andre flåtekonsepter. Alt tegnes i 3D.


Spredere

 Stabile spredere med inntak over vannflaten som hindrer vanninntak i slangen.


Software

Styringssoftwaren for Fluctus fôringsanlegg er intuitiv og enkel å bruke. Den er utviklet for å være robust og funksjonell. De fleste operasjoner kan utføres direkte fra PLS, noe som sikrer fôring selv om datasystemet skulle være nede.

Alle data er lagret i PC og PLS, noe som gir en stabil, driftsikker løsning.
Systemet er åpent for integrasjon mot 3.-partsløsninger (eksempelvis CageEye).


Fôrsiloer og siloluker

Fluctus bygger fôrsiloer til settefisk og matfisk, både standard og spesialtilpassede. Bygget i aluminium og er svært robuste og slitesterke.

Vi tilbyr også siloluker både til landanlegg og flåter.


Ensilasje

Fluctus tilbyr en rekke forskjellige ensilasjetanker. Til bruk på flåter eller landanlegg.
Anleggene er robuste, driftssikre - og svært velprøvde. Tankene er produsert i rustfritt stål (AISI 316).
Vi tilbyr mobile eller stasjonære løsninger - tilpasset kundens behov.
De finnes langs hele kysten. Til sjøs og på land.

 


Aqua Nor

Vi sees i Trondheim 24 - 27 August 2021.