Andre produkter

Vi har kompetanse og erfaring innenfor utvikling og levering av de fleste typer utstyr til oppdrettsnæringen. Ta kontakt med oss og vi skal sammen finne de beste løsningene, teknologisk og økonomisk.

Spredere

Stabile spredere med inntak over vannflaten som hindre vanninntak i slangen.

Siloer

Fôrsiloer til settefisk og matfisk, både standard og spesialtilpassede. Bygget i aluminium.

Flåtekontroll

Styring og overvåkning av flåter og settefiskanlegg.

Ensileringssystemer

Kverntank og ensileringskvern, samt styring av disse.